REKLAMA
REKLAMA

Za rok 2016 zajistili občané Znojma sběr více než 108 tun elektrozařízení. Výrazně tak přispěli například ke snížení produkce skleníkových plynů nebo úspoře vody, čímž ulevili životnímu prostředí. Ve městě je rozmístěno celkem patnáct červených kontejnerů, které slouží právě pro třídění drobného elektra, a dva sběrné dvory na větší vysloužilé elektrospotřebiče.

Studii výsledků sběru elektroodpadů město obdrželo od neziskové společnosti ASEKOL, se kterou Znojmo dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděného elektra. Na základě environmentálního vyúčtování za rok 2016 je možné vyčíslit pozitivní dopad snahy občanů ve třídění a také zprostředkovat zajímavé souvislosti. Například recyklace stovky televizorů se rovná úspoře spotřeby elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky.

REKLAMA

V loňském roce se ve Znojmě vytřídilo 3 038 televizí, 986 monitorů a 34 425 kilogramů drobných spotřebičů. Uspořilo se 1 374,99 megawatthodin elektřiny, 6 273,41 metrů krychlových vody a 71 411 litrů ropy. Takové množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 84 206 sprchováních. Úspora ropy se rovná spotřebě při ujetí 1 050 167 kilometrů v osobním autě. Sběr elektra snížil také emise skleníkových plynů o 294,96 tun oxidu uhličitého a produkci nebezpečných odpadů o 1 300 tun.

certifikat environmentalniho vyuctovani znojmo ZNOJMOCITY

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný dopad na životní prostředí a všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží velký dík.

Město Znojmo od společnosti ASEKOL obdrželo Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2016. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných obyvateli města Znojma. Základem je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assesment) vyřazených televizí a monitorů i drobných elektrospotřebičů.

Sběrné dvory a Rodina Okurkova

Pro ty, kteří by se chtěli zbavit starého elektra a potřebují k tomu získat informace, je tu portál Rodiny Okurkovy, který se zabývá problematikou třídění odpadů. Mimo jiné jsou tam k dispozici informace o sběrných dvorech. Ty se ve Znojmě nachází v ulici Dobšická a v Příměticích v ulici K Suchopádu. Odpad sem lze navážet od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Pro občany Znojma a jeho městských částí je služba zcela zdarma. S drobnými elektrospotřebiči stačí zamířit na místa, kde jsou rozmístěny červené kontejnery ASEKOL. Více informací na www.rodinaokurkova.cz.

Zdroj: oficiální web města Znojma

REKLAMA