OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

V roce 2018 vzniklo podle Statistické ročenky HZS ČR celkem 1 074 požárů způsobených nevyhovujícím technickým stavem komínu a zemřely při nich 2 osoby. V 69,1 % případů šlo o požáry, které vznikly v důsledku vznícení sazí a omezily se pouze na prostor komínového tělesa. Ve 30,9 % případů došlo k rozšíření požáru a přímým škodám ve výši 57,4 mil. Kč. Jen za období od listopadu 2018 do března 2019 došlo k více než devíti stovkám komínových požárů (zahoření sazí), způsobených zanedbanou, nebo neodbornou údržbou (čištění a kontrolou) spalinových cest.

Kontroly spalinových cest v domácnostech lidé z veliké části odkládají až na začátek podzimu, a právě v důsledku zanedbání pravidelné kontroly spalinových cest často vznikají zbytečné problémy, a to nejen pro majitele nemovitostí. V úvodu topné sezóny kominíci často nevědí, do jaké domácnosti zavítat dříve. V případě, že objeví nějakou závadu, oprava se už do začátku vytápění nemusí stihnout.

REKLAMA

„Péče o komín je velmi důležitá, lidé by ji proto neměli zanedbávat. Díky intenzivní komunikaci a novým právním předpisům se nám sice krátkodobě podařilo počet nehod snížit, nicméně nyní to však vypadá, že se vracíme k původnímu stavu. Je třeba si uvědomit, že návštěva kominíka jednou ročně nikoho nezruinuje, ovšem pro bezvadný stav spalinové cesty je naprosto zásadní,“ říká Jaroslav Schön, prezident Společenství kominíků České republiky.

Požáry ale nejsou jediným vážným důsledkem zanedbání péče o komíny. Své o tom ví soudní znalec v oboru stavebním se specializací kominictví, František Jiřík: „V České republice máme stále problémy v oblasti provozování dosluhujících spotřebičů na plynná paliva v provedení B, tedy spotřebičů s atmosférickým hořákem na zemní plyn a s přerušovačem tahu. Jen za letošní rok jsem posuzoval 5 přiotrávení nebo otrav oxidem uhelnatým od těchto těles.“

Platná vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty stanoví povinnou frekvenci těchto služeb dle typu používaného paliva a typu připojeného spotřebiče. Ke kontrole všech typů spalinových cest by lidé měli povolat kominíka jednou za rok. Výjimku tvoří spalinové cesty pro kondenzační plynové spotřebiče, u nichž vyhláška stanovuje minimální periodu 1x za dva roky.

Nejpřísnějším pravidlům podléhají spalinové cesty od spotřebičů na pevná paliva. V případě výkonu připojeného spotřebiče do 50 kW si mohou majitelé provádět čištění spalinové cesty svépomocí (za podmínky provedení kontroly spalinové cesty kominíkem jedenkrát ročně). V případě sezónního využívání těchto spotřebičů je třeba čistit komíny 2x za rok a v případě celoročního využívání dokonce 3x ročně. Odborníci doporučují, aby četnost a rozestupy jednotlivých kontrol určil kominík v závislosti na frekvenci používání konkrétního spotřebiče a také na stavu znečištění spalinové cesty. Čistá spalinová cesta ale představuje pouze jeden z parametrů pro bezpečné vytápění, neméně důležitá je také kvalita paliva i samotného kotle, včetně dodržování postupů správného topení.

REKLAMA