REKLAMA

Hlavním tématem odborné konference Českého plynárenského svazu, která se konala na začátku listopadu v Praze, byla budoucí role plynárenství ve světovém i celoevropském kontextu, nové trendy v plynárenství a uplatnění zemního plynu v energetickém mixu.

martin zaklasnik EON plynarenska konference

REKLAMA

„EU se zavázala snížit emise CO2 do roku 2030 nejméně o 40 %. To s sebou nese několik klíčových změn, kde plyn bude hrát velkou roli. Emise z energetiky, které vytrvale klesaly v posledních letech, budou klesat i nadále. Přitom je ale stále potřeba zajišťovat stabilní dodávky elektřiny. To je místo, kde může zemní plyn posloužit jako zajímavá alternativa. Například v používání paroplynových elektráren, které díky rychlému náběhu mohou vyrovnávat špičky v síti, nebo tzv. power-to-gas technologii, kde se naopak přebytečná elektřina přeměňuje na plyn,“ říká Martin Záklasník, generální ředitel energetické společnosti E.ON Česká republika.

„Abychom však dosáhli tak výrazného snížení emisí, je třeba se soustředit i na jiná odvětví, než je energetika a průmysl. Musíme mnohem intenzivněji řešit i emise z dopravy nebo vytápění domácností. I tady plyn nabízí zajímavá řešení – například provoz aut na CNG je ve srovnání s auty se spalovacími motory nejen mnohem ekologičtější, ale i výrazně levnější,“ dodává Martin Záklasník.

Ve svém příspěvku poukázal také na skutečnost, že tzv. čistě elektrická cesta úplné dekarbonizace se v současné době podle mnohých studií ukazuje jako ekonomicky i technicky nerealizovatelná. Čistě elektrická varianta je jen v rámci EU o 94 miliard eur ročně dražší než varianta bezemisního plynu. Komplexní problém vyžaduje komplexní řešení a bude tedy potřeba zapojit i plyn a jeho celou infrastrukturu.

Využitím stávající plynárenské infrastruktury lze vyřešit řadu technologických problémů a dosáhnout značných úspor. „Nebojme se proto začít diskutovat s příslušnými orgány o ideální formě podpory využití zemního plynu a představme jim náš pohled na věc. Zemní plyn může být velmi nápomocen v dosažení ambiciózních emisních cílů i při transformaci energetiky jako takové,“ vysvětluje Martin Záklasník.

Při zavádění nových a potřebných technologií je vhodné, aby byl správně nastaven systém podpory. „Může jít o cílenou podporu, daňové úlevy, zelené certifikáty či osvětovou kampaň,“ je přesvědčen Záklasník. V technologiích týkajících se výroby elektřiny zafungoval tento přístup dobře. Například v sousedním Německu jsou již plánovány větrné elektrárny s nulovou podporou, podíl OZE se celosvětově zvyšuje. Větší využití zemního plynu je ale zatím podporováno jen málo.


martin zaklasnik EON

Martin Záklasník

Vystudoval ekonomii na univerzitách v Praze a ve Vídni. Na pozici generálního ředitele energetické společnosti E.ON je dva roky, předtím působil jako vedoucí B2B marketingu a prodeje významným zákazníkům společnosti T-Mobile v Praze. Do roku 2008 pracoval na různých manažerských pozicích v Berlíně.


Hlavní aktivity energetické společnosti E.ON spočívají v prodeji a dodávkách elektřiny a plynu, především na jihu Čech, Moravy a Vysočině. Společnost má v současné době necelých 1,5 milionu zákazníků a zaměstnává přibližně 2 400 lidí.

REKLAMA