REKLAMA
REKLAMA

Dnes byla zveřejněna studie Světové banky Subnational Doing Business in the European Union 2018: Chorvatsko, Česká republika, Portugalsko a Slovensko srovnávající podmínky pro podnikání ve výše uvedených zemích na lokální úrovni. Projekt vychází ze zprávy Doing Business, jedné ze čtyř ústředních publikací Světové banky, která porovnává podnikatelské prostředí ve 190 ekonomikách celého světa.

Použitím stejných analytických nástrojů bylo hodnoceno podnikatelské prostředí ve 25 městech v rámci České republiky, Slovenska, Chorvatska a Portugalska. Srovnávací zpráva tak nabízí přehled o regulační zátěži, které podniky čelí v různých městech, může pomoci identifikovat ověřené postupy a eliminovat překážky pro podnikání za účelem vytváření příznivějšího prostředí pro fungovaní soukromého sektoru.

REKLAMA

 V České republice posuzovali analytici Světové banky situaci v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Ústí nad Labem a Liberci, a to na základě pěti indikátorů: zahájení podnikání, vyřizování stavebního povolení, převod vlastnického práva k nemovité věci, dodávky elektřiny a vymáhání smluvních závazků. I když větší část výše uvedených procesů je řízena z centrální úrovně, fungování a efektivita úřadů se často v jednotlivých městech liší, nejlepších výsledků dosáhla ta největší: Praha, Brno a Ostrava. Brno si v rámci České republiky nejlépe vede dle indikátoru vyřizování stavebního povolení. Výborných výsledků dosáhlo také v ukazateli dodávky elektřiny. V této oblasti se umístilo hned za Prahou na druhé nejlepší pozici také v rámci všech 25 srovnávaných evropských měst.

„Je to dobrá zpráva, výborné hodnocení Brna mě samozřejmě těší. Zlepšovat podmínky pro podnikání je jedním z dlouhodobých strategických cílů města, o což se snažíme zejména prostřednictvím aktivity Brno aftercare. Na velkou část hodnocených oblastí však nemáme přímý vliv, protože se na ně vztahuje jednotná legislativa a jsou řízeny centrálně. Ulehčit život občanům, ale i místním podnikatelům ve vztahu k úřadu je rovněž naší prioritou. Již dva roky budujeme městskou elektronickou identitu Brno iD, jejímž cílem je ulevit občanům a obyvatelům města při vyřizování nejrůznějších agend tak, aby si mohli vyřídit cokoliv odkudkoliv,“ uvedl Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna, pod kterého spadá agenda Smart City, strategické plánování, informatika a elektronizace radnice.

Studie je financována Generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politiku Evropské komise a v rámci České republiky ji Světová banka prováděla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

REKLAMA