OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Kriminalisté z Vysočiny spolupracovali s kolegy z Německa při zadržení organizované skupiny nebezpečných pachatelů.

Zadržení sedmičlenné organizované skupiny zvlášť nebezpečných pachatelů, kteří nevybíravým způsobem vydírali ženu z Vysočiny – to je výsledek mimořádně úspěšné vzájemné spolupráce mezi kriminalisty z odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie a jejich kolegy kriminalisty z města Traunstein v Horním Bavorsku.

REKLAMA

Na zadržení pachatelů se začátkem prosince aktivně podíleli přímo v Německu krajští kriminalisté. Na dva ze sedmi zadržených německé justiční orgány uvalily vazbu. V tamních věznicích tak po policejních zákrocích na několika místech v Horním Bavorsku, které se udály 12. prosince loňského roku, skončili dva muži ve věku 26 a 45 let. Ostatní zadržené osoby jsou v současné době stíhány německou policií na svobodě.

Celá případ začal v září loňského roku, když se žena žijící v Kraji Vysočina, stala terčem neznámých vyděračů. Ti na ženě požadovali vyplacení finanční částky v řádech milionů korun. Vyděrači ženě hrozili, že pokud jim požadované peníze nepředá, fyzicky ublíží nejen jí, ale výhrůžky směřovaly také k příslušníkům její rodiny.

„Žena celou věc oznámila policistům a případ jsme si převzali k dalšímu prověřování. Současně jsme přijali potřebná opatření ve vztahu k vydírané ženě. Na základě důsledného operativního šetření jsme postupně získali poznatky, že stopy za pachateli vyděračských útoků na ženu vedou za hranice naší republiky a mohly by za nimi stát osoby žijící v Německu, konkrétně v oblasti Horního Bavorska,“ uvedl k případu vedoucí odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování krajského policejního ředitelství Pavel Kubiš.

Krajští kriminalisté proto cestou Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu navázali kontakt se svými kolegy v Bavorsku. Začátkem listopadu vznikl společný česko-německý vyšetřovací tým. Velice úzce mezi sebou spolupracovali také české a německé justiční orgány, které po celou dobu prověřování případu celou věc dozorovali a zajišťovali příslušné právní kroky nezbytné pro další postup kriminalistů.

V úterý 12. prosince loňského roku byla v Německu spuštěna rozsáhlá realizace. Jejím cílem bylo zadržet osoby, které jsou ze zločinu vydírání české ženy důvodně podezřelé. Zásah policistů a kriminalistů z několika německých oddělení se uskutečnil po předchozí důkladné přípravě za účasti kriminalistů z Vysočiny na několika místech v Horním Bavorsku. Jeho výsledkem bylo postupné zadržení sedmi osob. Vyšetřovatelům se podařilo shromáždit dostatečné důkazy k tomu, aby německé justiční orgány u dvou osob rozhodly o jejich vazebním stíhání.

Na úspěchu společné realizace proti pachatelům trestné činnosti se velkou měrou podíleli kolegové ze Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu, kteří zajistili kvalitní a operativní výměnu vzájemných informací mezi českou a německou stranou. Společné policejní centrum ve Schwandorfu vzniklo před deseti lety a v nepřetržitém provozu zajišťuje výměnu informací za účelem plnění úkolů policie v oblasti přeshraniční spolupráce zejména při odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti a při objasňování trestné činnosti a ochraně státních hranic, včetně boje proti nelegální migraci. Pracoviště se zaměřuje na výměnu informací o osobách, dokladech, zbraních a dopravních prostředcích. Odstraněním jazykové bariéry dochází k přímé podpoře při koordinaci přeshraničních zásahů a pátracích opatření policie. Hlavní devizou je přímá a rychlá spolupráce při řešení svěřených úkolů. 

„Vzájemná spolupráce spočívala především v přípravě a provádění úkonů trestního řízení, a to zejména při získávání důkazních prostředků v rámci společné akce policistů kriminální policie našeho krajského ředitelství a policistů z Německa. V rámci společné akce byli v rámci působnosti kriminální policie ve Spolkové republice Německo zjištěni a poté zadrženi pachatelé trestné činnosti. Na jejich zadržení a na provádění úkonů trestního řízení se na základě povolení německých příslušných úřadů fakticky podíleli také policisté služby kriminální policie a vyšetřování našeho krajského ředitelství,“ ocenil skutečně ojedinělou mezinárodní spolupráci náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Pavel Peňáz, pověřený zastupováním ředitele.

Jak doplnila policejní mluvčí Dana Čírtková, s ohledem na skutečnost, že vyšetřováním případu se zabývají německé policejní orgány a dozorují je tamní justiční orgány, nebudou krajští policisté k tomuto závažnému případu poskytovat žádné další informace.

REKLAMA